[Kiss English] Hỏi nhanh đáp gọn

Theo Kiss English

Bạn có thấy Melisa ở đâu không?

Cách trả lời cầu hỏi Have you seen somebody?

Bạn làm nghề ghì? – What do you do?

Cách trả lời câu hỏi What do you do?

Bạn sẽ cùng tham gia với chúng tôi chứ? – Will you join us?

Cách trả lời câu hỏi Will you join us?

Tại sao bạn lại học tiếng anh? – Why do you learn english?

Cách trả lời câu hỏi Why do you learn english?

Ý kiến của bạn như thế nào? – What is your opinion?

Cách trả lời câu hỏi What is your opinion?

Bạn còn độc thân chứ? – Are you single?

Cách trả lời câu hỏi Are you single?

Bài viết được hiệu chỉnh từ KISS ENGLISH
Xem bài viết gốc tại: https://www.facebook.com/KissEnglishCenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News