Muốn đạt điểm cao trong các bài thi tiếng Anh nói chung và đề thi TOEIC nói riêng, không thể bỏ qua việc học Ngữ pháp. Tuy nhiên, Ngữ pháp trong tiếng Anh khá phong phú với nhiều chủ điểm nên có thể khiến các bạn bối rối trong quá trình học.

Theo Ms Hoa English

Muốn đạt điểm cao trong các bài thi tiếng Anh nói chung và đề thi TOEIC nói riêng, không thể bỏ qua việc học Ngữ pháp. Tuy nhiên, Ngữ pháp trong tiếng Anh khá phong phú với nhiều chủ điểm nên có thể khiến các bạn bối rối trong quá trình học.

Hiểu được điều đó, cô đã biên soạn và tổng hợp 15 chủ điểm ngữ pháp QUAN TRỌNG NHẤT giúp các em dễ dàng theo dõi và ôn luyện.

1. 12 thì tiếng Anh cơ bản: https://s.imap.edu.vn/m6vlc

2. FULL công thức + bài tập về Danh từ: https://s.imap.edu.vn/p32vy

3. Cách dùng + Bài tập về Động từ: https://s.imap.edu.vn/415kl

4. Vị trí + Cách dùng + Bài tập về Tính từ: https://s.imap.edu.vn/m4beh

5. Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh: https://s.imap.edu.vn/k14a9

6. Liên động từ (Linking verb): https://s.imap.edu.vn/mvl1t

7. Cụm động từ (Phrasal verb): https://s.imap.edu.vn/v5coz

8. Liên từ trong tiếng Anh: https://s.imap.edu.vn/w7yy9

9. Cách dùng Mạo từ: https://s.imap.edu.vn/acfxt

10. Tất tật những điều cần biết về Đại từ: https://s.imap.edu.vn/22coh

11. Quy tắc sử dụng Giới từ: https://s.imap.edu.vn/4j92x

12. Sự hòa hợp chủ ngữ – động từ: https://s.imap.edu.vn/ecx2l

13. Câu bị động (Passive Voice): https://s.imap.edu.vn/d0llk

14. Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses): https://s.imap.edu.vn/kpzu6

15. Công thức + Cách dùng + Bài tập Câu điều kiện: https://s.imap.edu.vn/lcszr

Theo Ms Hoa English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News