Theo Langmaster

Ocean – Đại dương

Swamp – Đầm lầy

Cave – Hang

Cliff – Vách đá

Canal – con kênh

Canyon – Hẻm núi

Mesa – Núi mặt bàn

Gulf – Vịnh

Mountain – Núi

Waterfall – Thác nước

Glacier – Sông băng

Volcano – Núi lửa

Isthmus – Eo đất

Sea – Biển

Delta – Đồng bằng

Peninsula – bán đảo

Oasis – Ốc đảo

Island – Đảo

Hill – Đồi núi

Valley – Thung lũng

River – Cong sông

Lake – Hồ

Desert – Sa mạc

Pond – Ao

Plateau – Cao Nguyên

Theo Langmaster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News