Từ "Usual" trong tiếng Anh có ý nghĩa là "thông thường" hoặc "bình thường". Đây là một từ được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ hằng ngày để diễn tả cái gì đó phổ biến, thường xuyên xảy ra, hoặc không có gì đặc biệt.

Phân loại: adjective (Tính từ)

Phiên âm > Nghĩa thông dụng > Cách đọc tiếng Việt > Hình ảnh > Ý nghĩa và cách dùng

u·su·al

Thông thường

íu dù ồ

Từ “Usual” trong tiếng Anh có ý nghĩa là “thông thường” hoặc “bình thường”. Đây là một từ được sử dụng phổ biến trong ngôn ngữ hằng ngày để diễn tả cái gì đó phổ biến, thường xuyên xảy ra, hoặc không có gì đặc biệt.

Cách sử dụng:

  1. Miêu tả thói quen: Từ “Usual” có thể được sử dụng để diễn tả những hành động, tình huống hoặc sự kiện xảy ra thường xuyên và theo một thói quen. Ví dụ: “Điều thú vị là anh ta đến lớp muộn nhưng điều đó không lạ vì điều đó là thói quen của anh ta. It’s his usual.”
  2. So sánh với những điều không thông thường: Từ “Usual” cũng có thể được sử dụng để so sánh với những điều không thông thường hoặc không bình thường. Ví dụ: “Ngày hôm nay tôi đến trường sớm, điều này không phải là thói quen của tôi. It’s not my usual.”
  3. Đề cập đến cái gì đó quen thuộc: Từ “Usual” cũng có thể được sử dụng để chỉ đến cái gì đó quen thuộc, thông thường và không có gì đặc biệt. Ví dụ: “Tôi như thường lệ, uống một tách cà phê buổi sáng để bắt đầu ngày mới. It’s my usual morning routine.”
  4. Diễn đạt sự chắc chắn: Từ “Usual” có thể được sử dụng để diễn đạt sự chắc chắn và không bị ngạc nhiên với một tình huống hoặc kết quả. Ví dụ: “Anh ta đã giành chiến thắng trong cuộc thi như thường lệ vì anh ta luôn xuất sắc. He won the competition as usual.”

Bài tập cho bạn

Hãy viết một câu chuyện với từ “usual” vào đây. Nếu được hãy chia sẻ câu chuyện của bạn dưới comment của bài viết này.

Không có điều gì được lưu lại, hãy copy và paste sang note của bạn nếu cần lưu lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News